Gentofte HF's  Studieværksted

Studiemetoder
Grammatik
Skriftlige opg.
Stor skr. opgave
Evaluering
Eksamensteknik
Ny skriftlighed
Sociale relationer
Tutor
Til lærerne

 

 

Læreplan og vejledning for Værkstedsundervisning

Elevernes Studieværksted på EMU'en

 

Studieværkstedstimer i 1. hf

1. Semester

August til efterårsferie, incl. introduktionskurset

Introduktion til Blooms taksonomi, fakta - tænkespørgsmål
notatteknik, mindmap, begrebskort, gruppe- og projektarbejdsformer
Mundtlig evaluering af studietimer, metaovervejelser 

Efterårsferie til jul

Et eller flere forløb afhængig af klassens behov, fx.
Udvikling af gode studievaner, træning i fokuseret lektielæsning
Introduktion til store skr. opgaver og rapportskrivning
Introduktion til Howard Gardners forskellige intelligenser
Introduktion til mestringsstrategier
Kursus i Antiplagiering

2. Semester

Et eller flere forløb afhængig af klassens behov, fx.
Accelereret læring
Træning af mundtlig fremlæggelse
Træning i fokuseret lektielæsning
Introduktion til forskellige former for evaluering
Eksamenstræning, herunder planlægning af repetition